Ja Tev rūp Latvijas lauku tagadne un nākotne, šī ir īstā vieta, kur būt

Kas ir Latvijas Lauku kopienu parlaments?

Latvijas Lauku kopienu parlaments (LLKP) notiek reizi divos gados un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Kopienu parlamenta darbības princips balstās līdzvērtīgā dialogā starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

Pulcējas gan pašvaldību un valsts pārvaldes pārstāvji, gan uzņēmēji, gan politikas veidotāji, akadēmiķi, aktīvisti, lauku attīstības profesionāļi un entuziasti. Tie ir vairāki simti interesentu, kuriem ir viens mērķis: rast risinājumus Latvijas lauku ilgtspējai gan lokālā, gan politiskā līmenī, kā arī lauku iedzīvotāju labklājības veicināšanai.

Kopienu parlaments šovasar notiks jau piekto reizi. Visi viedokļi tiks apkopoti Rezolūcijā, kas turpmākos divus gadus kalpos par ceļa rādītāju ar lauku telpu saistītiem lēmumiem.

#laukosvissslikti

#betbūslabi

Šie ir piemēri diviem svaru kausiem, kas nemitīgi šūpojas vietām, tāpēc tieši Tava līdzdalība un iniciatīva var būt izšķirošā svara vienība #betbūslabi kausa noturēšanai. Būt savienotiem domās un darbos nozīmē radīt divkāršu rezonansi. Pievienojies, lai iedvesmotos un iedvesmotu citus! Tā būs avantūra, kurai iespējams tikai pozitīvs iznākums.
#5LLKP