Programma

2021. gada 16., 17. un 18. jūnijs
Stāmeriena, Gulbenes novads

  • Plānota dalībnieku savstarpējā tīklošanās un pieredzes apmaiņa.

  • Radīsim vidi dialogam ar valsts un pašvaldības iestāžu, kā arī ar aktīvo kopienu pārstāvjiem.

  • Aicināsim pētniekus un politikas veidotājus ziņot par aktuālo lauku attīstības jomā.

  • Diskusiju grupās būs iespēja apspriest tādus jautājumus kā digitalizācija un viedie risinājumi, zaļā transformācija, jaunienācēji laukos, pilsoniskā līdzdalība, ekonomiskās darbības iespējas un daudzus citus.

  • Darba grupas virzīsies uz mērķi sagatavot 5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta pozīcijas dokumentu - rezolūciju, kas kalpos par vienotās lauku pilsoniskās balss pamatu un tiks izmantota LLF interešu aizstāvības aktivitātēs.

  • Labvēlīgu apstākļu gadījumā neizpaliks arī neformāla dalībnieku sadraudzība un pieredzes apmaiņa, aktualizējot jaunus unikālus produktus un kopienu iniciatīvu labās pieredzes no dažādiem novadiem.

Programmas versija 26.04.2021.
Maijā tiks papildināta informācija par pasākumiem un,
iespējams, precizēti aktivitāšu laiki.

Trešdiena, 16. jūnijs

14.00

Dalībnieku ierašanās un reģistrācija


15.15

Jaunienācēji laukos – dzīvā bibliotēka


16.15

Pārtraukums

16.30

Viedie ciemi – dzīvā bibliotēka


17.45

Pārtraukums

18.00

Vakariņas

19.00

Stāmerienas izzināšanas aktivitātes


Ceturtdiena, 17. jūnijs

08.00

Rīta kafija un reģistrācija

10.00

5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta atklāšana un amatpersonu uzrunas


10.45

Paneļsesija par lauku attīstības virzieniem: Vai Latvijas lauki ir zaļi, stipri, viedi un dzīvi?

Ekspertu un praktiķu diskusija par esošo situāciju un attīstības iespējām

12.30

Pusdienas

13.30

5 paralēlas tematiskās darba grupas

Pieredzes stāsti, risinājumi un sadarbības iespējas

15.00

Pārtraukums

15.30

4 paralēlas interaktīvās darba grupas

Pilota prakses nepieciešamo pārmaiņu risināšanai un sistemātiska rīcība nākotnei. Vajadzību un nepieciešamo pārmaiņu identificēšana

17.30

Pārtraukums

18.00

Neformālās vakara aktivitātes, baudot radošu Gulbenes novada kultūras piedāvājumu


Piektdiena, 18. jūnijs

08.00

Rīta kafija un reģistrācija

10.00

Noslēgums ar rezultātu prezentāciju un amatpersonu uzrunām


12.00

Pusdienas

13.00

Pieredzes izziņas braucieni pie Gulbenes novada uzņēmējiem un aktīvajām kopienām