Rezolūcija

5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcija.pdf