Programma

2023. gada 15., 16. un 17. jūnijs
Ērgļi, Madonas novads


Versija 17.06.2021.

Trešdiena, 16. jūnijs

15.30

Jaunienācēji laukos – dzīvā bibliotēka

Jaunienācēju laukos stāstu satikšanās Radio NABA viļņos.

Iespējams Tu vēl nedzīvo laukos, bet esi uz mirkli iedomājies – kā būtu dzīvot laukos? Kopienu parlamenta ietvaros radio NABA raidījumā ir iespēja satikt 3 ģimenes – jaunienācējus laukos. Kristīne un Andis Bogdānovi no Salacgrīvas novada, Laura Belova ar dzīvesbiedru Edgaru no Krimuldas pagasta un Egils un Dana Purviņi no Valkas novada dalīsies savā pieredzē par idejām, kas jau dzīvo, par plāniem, kas vēl meklē savu īsto piepildījumu, par enerģijas pilniem brīžiem un mirkļiem, kad dziļāk jāievelk elpa.

tikai tiešsaistē

17.00

Viedie ciemi – dzīvā bibliotēka

Praktiskie pieredzes stāsti un atziņas no atpazīstamības zīmes "Viedais Ciems" kandidātiem, kā arī atpazīstamības zīmes "Viedais Ciems" ieguvēju paziņošana.

Piekrastes stāsti

Nelielās, bet spēcīgās kopienas

Sevis apzināšanās: saknes un identitāte 

Sesija tiek organizēta komunikācijas kampaņas "Mans ciems ir "Viedais Ciems"" ietvaros.

tikai tiešsaistē

Ceturtdiena, 17. jūnijs

10.00

5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta atklāšana

Uzrunas un viedokļi

Lauku kopienu parlamenta barometrs

Ekspertu un praktiķu saruna par lauku attīstības virzieniem: Vai Latvijas lauki ir zaļi, stipri, viedi un dzīvi?

Programmas izzināšana

Kopienu parlamenta vadītāji

tikai tiešsaistē

12.30

Pārtraukums

13.30

Paralēlās tematiskās darba grupas, izzinot labās prakses un prioritātes lauku telpā

Dzīvi, piepildīti un izjusti pieredzes stāsti, kas ietver gan darīšanas noslēpumus, gan jaudīgā mantojuma potenciālu, gan sevi un vietu  piepildošas atgriešanās,  gan risinājumus un sadarbības iespējas dedzīgai vietradei  un apbrīnojamus atklājumus, kas ved uz visiem Latvijas reģioniem.

Darīšanas noslēpums

Jaudīgais mantojums

Piepildošā atgriešanās

Dedzīgā vietrade

Apbrīnojamais atklājums

tikai tiešsaistē

15.00

Pārtraukums

15.30 - 17.30

13 paralēlās darba grupas ar ekspertu dalību par pieredzēm, izaicinājumiem un nepieciešamajām rīcībām

Apvienojot dažādus skatupunktus un pieredzes, identificēsim nākamajos divos gados nozīmīgākās rīcības, kuras nepieciešams veikt, un aktuālākos jautājumus, ar kuriem nepieciešams strādāt. Priekšlikumi tiks ietverti 5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcijā – nākamo divu gadu ceļa kartē visiem lauku attīstībā iesaistītajiem, kā arī iesniegti ziņojumā Konferences par Eiropas nākotni ietvaros. Darba grupu iesākumā jomas eksperti, praktiķi un politikas veidotāji sniegs īsu prezentāciju par aktuālo situāciju, lai tālākās diskusijas virzās pretī mērķim.

1. Draugi, būs labi: burāšanas skola pandēmijas viļņos
Atbilde uz Covid-19 pandēmiju un mūsu spēju pielāgoties jaunajiem apstākļiem. [tikai tiešsaistē]

Inese Vaivare, Brīvprātīgo kustība #vieglipalīdzēt
Santa Bērziņa, Latvijas Bankas ekonomiste, Makroekonomikas analīzes daļas vadītāja

2. Identitātes labirinti sistēmas grābekļos
Kopienu spēks iestāties par savām vērtībām un identitāti. [tikai tiešsaistē]

Daina Butlere, Biedrība "Mūsu mājas Pocelujevkā"
Jeļena Šaicāne, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore

3. Kaķis maisā - līdzdalības metožu izmantošana laukos
Jēgpilna un izpratnē balstīta iedzīvotāju iesaiste vietējos lēmumos. [tikai tiešsaistē]

Zane Pūcīte, Gulbenes novada pašvaldības projektu vadītāja
Līga Stafecka, Domnīcas PROVIDUS vadošā pētniece

4. Tici vai netici – laukos dzīvot var! Jaunienācēji
Cilvēku atgriešanās laukos un to radītās pārmaiņas. [tikai klātienē]

Rita Merca, reemigrācijas koordinatore Vidzemē
Kristīne Rolle, Latvijas Lauku foruma pētniecības projektu vadītāja

5. Lauku dzīves mauriņa bagātināšana
Sociālkultūras vide laukos vietas piederības, izglītības, kultūras un vietējās kopienas perspektīvā. [tikai klātienē]

Ženija Krūzmētra, Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētniece
Dina Bite, Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētniece
Ieva Jātniece, Kopienu sadarbības tīkls "Sēlijas salas"
Daina Alužāne, Kopienu sadarbības tīkls "Sēlijas salas"

6. Puspilns vai pustukšs - skatījums uz apdzīvotību laukos
Iedzīvotāju izvietojums un demogrāfija, tā saķere ar attīstības vilkmi. [tikai tiešsaistē]

Nita Jirgensone, Pārresoru koordinācijas centra Demogrāfijas lietu centra koordinatore
Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģiona Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja

7. Mierā stāvēt ir atpakaļ iet. Viedie ciemi
Vietējo cilvēku un resursu aktivizēšana kopienu viedai attīstībai. [tikai tiešsaistē]

Āris Ādlers, Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai
Daiga Kalniņa, Alsungas viedā ciema pārstāve

8. Digitālā realitāte laukos: platjoslas mērīšana
Komunikāciju infrastruktūras pieejamība ārpus lielajām pilsētām. [tikai tiešsaistē]

Ina Gudele, Latvijas Interneta asociācijas valdes priekšsēdētāja
Krista Andersone-Krūmiņa, Koprades telpas CoLabora Lielvārde pārstāve

9. Klikšķu un ekrāna džungļi. Digitālo prasmju iznāciens
Digitālās prasmes jaunām iespējām, pakalpojumiem un informācijai.  [tikai tiešsaistē]

Ance Kancere, IT izglītības fonda "START (IT)" projektu vadītāja, programmēšanas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja Siguldas pilsētas vidusskolā
Liene Strazdiņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Projektu pārvaldības departamenta Digitālo prasmju veicināšanas projektu nodaļas vadītāja
Sarmīte Mickeviča, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperte IKT jomā

10. Īss savienojums pārtikas ķēdē
Ilgtspējīga un droša pārtikas aprite. [tikai tiešsaistē]

Maija Ušča, Agroresursu un ekonomikas institūta pētniece
Miķelis Grīviņš, Baltic Studies Centre vadošais pētnieks

11. Pārtikas zaļā publiskā iepirkuma dziļie ūdeņi
Vietējās pārtikas nodrošinājums pašvaldību iestāžu ēdienkartē. [tikai tiešsaistē]

Lāsma Ozola, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciāliste bioloģiskajā lauksaimniecībā
Ilona Dreimane, Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāve

12. Pedāļu mīšana alternatīvās enerģijas ražošanai
Individuāli un kopienu radīti atjaunojamās enerģijas avoti vietējam patēriņam. [tikai tiešsaistē]

Einārs Cilinskis, Ekonomikas ministrija, Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākais eksperts
Līga Krūmiņa, Biedrības Smiltenei un Latvijai valdes locekle

13. Politiku un finanšu ieguldījumu raža. Kādas sēklas vēl jāiepērk?
Lauku filtrs politiku izstrādē un Eiropas lauku semestris fondu īstenošanā kā jauni rīki politiku koordinēšanā. [tikai tiešsaistē]

Pēteris Vilks, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
Edgars Šadris, Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktors

dažādi

18.00

Stāmerienas sajūtu pastaiga

Ērtos apavos un labā noskaņojumā iespēja dodies pastaigā un iemīlēties Stāmerienā. Sākums Stāmerienas pils pagalmā jebkurā brīdī starp plkst. 18.00 un 21.00.

tikai klātienē

Piektdiena, 18. jūnijs

09.00

Interaktīva Gulbenes novada spēka cilvēku un iedvesmojošo prakšu iepazīšana  - Uzņēmīgi uz priekšu!

1. Nekur nav tik labi kā mājās
Lepnums un mīlestība pret savām mājām stiprina piederību savai vietai. Dzīvesveids un tradīcijas veicina aktīvu darbošanos. Piederības sajūta vietai kopā ar aktīviem sirdscilvēkiem rada dzīvesvietu, kurā citi var iegūt iedvesmu sākt darīt, jo tikai darot, var sasniegt mērķi. Divu viedu un spēcīgu ciemu – Kalnienas un Druvienas stāsti par savas vietas attīstību, abu ciemu kopīgo un atšķirīgo.

2. Elpo dziļi – dzīvo zaļi!
Sinerģija ar dabu ir ilgtspējas “pamatakmens”, kas tiek radīts, sastopoties ar jauniem izaicinājumiem. Enerģija tiek iegūta no dabas, atklājot jaunas iespējas un idejas, kā attīstīt radošo procesu un potenciālu, lai nākotnē dzīvotu vēl zaļāk. Saules enerģijas izmantošana pašvaldībā, uzņēmumā un mājsaimniecībā. Stāsti par lietu otro dzīvi, dabas velšu izmantošanu apģērbu un citu skaistumlietu darināšanā.

3. Cilvēks dabā un daba cilvēkā
Daba kopā ar cilvēku nepārtraukti atrodas kustībā. Cilvēka mijiedarbība ar dabu rada labvēlīgus apstākļus skatīties plašāk, izzināt un pielāgoties, neaizmirstot par dabai draudzīgu saimniekošanu. Saimniekošana aizsargājamā teritorijā Natura 2000-  dabas liegumā “Sitas un Pededzes palienā” un dabas daudzveidības saglabāšana. Meža resursu izmantošana biznesā un ikdienā.

4. Jaunas garšas dzīvē un biznesā
Jaunie uzņēmēji ienāk ar jaunām idejām, esošie iegūst jaunas “garšas” - kopā dzīvei tiek piešķirta jauna “garšu buķete”. Jaunais varbūt sen aizmirsts vecais, tikai pielāgots, papildināts, uzlabots, piešķirta tam jauna “elpa”. Jauniešu stāsti par veidotajiem uzņēmumiem ar savu atpazīšanas zīmi. Gulbenes novada citādo garšu meklējumu stāsti  - “Pakalniešu” kraukšķošais siers, “Vecpāpanu” reibinošais vīns un “Garduma” gardās kūkas.

5. Tradicionālais un jaunais normālais
Nav māksla aizmirst veco, bet māksla ir to saglabāt un ļaut tam pastāvēt arī mūsdienās ne tikai tradicionālā veidā, bet arī mūsdienīgā formātā. Neatkarīgi no pastāvošā formāta, līdzdarbošanās aktivizē cilvēkus iesaistīties savas vietas attīstībā. Gulbenes novada pašvaldības un iedzīvotāju pieredze sabiedrības līdzdalības budžetēšanā, neformālajā izglītībā un brīvprātīgajā darbā. Senie paradumi mūsdienu skatījumā: “Slinkums lasīt – klausies!”, “Raksti ar roku pats!”. Gulbenes-Alūksnes bānītis – industriālā mantojuma saglabāšana un “garšu” braucieni sadarbībā ar vietējiem mājražotājiem.

Prakšu izziņa tiek veidota ar Latvijas Lauku konsultāciju centra/Valsts lauku tīkla atbalstu.

tikai tiešsaistē

10.30

Pārtraukums

12.00 - 14.00

Kopienu parlamenta lielā kulminācija

Aktīvo klausītāju secinājumi un atziņas tālākajam darbam

Ziņojumi par darba grupu rezultātu un izstrādāto rezolūciju

Sabiedrības integrācijas fonda Sekretariāta direktores Zaigas Pūces sveiciens

Kopienu parlamenta pārsteigums no Gulbenes novada

tikai tiešsaistē

15.00

Pašorganizēta Gulbenes novada un Stāmerienas iepazīšana