Rīkotāji

Biedrība "Latvijas Lauku forums"

Latvijas Lauku forums, Kopienu parlamenta iniciators, ir nacionāla mēroga tīkls ar misiju aicināt ikvienam Latvijas laukus saredzēt kā lielisku vietu, kur dzīvot, strādāt un atpūsties. Mēs apvienojam ap 80 organizāciju visā Latvijas teritorijā, kuru viedokli par lauku attīstību pārstāvam politikas plānošanas procesos gan Latvijā, gan Eiropā. Ikdienā īstenojam dažādas iniciatīvas lauku telpas popularizēšanai, kā arī iedzīvotāju iedrošināšanai uzņemties iniciatīvu un iesaistīties sabiedriskos procesos.

Gulbenes novada pašvaldība

Gulbenes novadā pieņemts tā – uz pasauli jāskatās plaši. Pat braucot pa šaursliežu dzelzceļu. Daba ir mūsu labākais draugs. Ar īpašu gādību ņemam no tās un neaizmirstam dot tai divkārši atpakaļ. Gulbenes novads ir ne tikai dzelzceļnieku un ekonomiskās vilkmes stāstiem, bet arī mīlestības leģendām apvīts, liekot pamatus stabilām ģimenes vērtībām vairākās paaudzēs. Vietējie zina – ja lietām pievēršas radoši jau no mazotnes, tad pat pati mazākā iecere uzņem izaugsmes kursu. Kad mēs uzņemam ātrumu - mūs ir grūti noķert. Par gulbeniešu sasniegumiem izglītības, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības jomā skandē Vidzemē, Latvijā un pasaulē. Mēs esam neapturami, jo mēs vienmēr esam gatavi pielikt soli virzībā uz priekšu! Gulbenes novads - Atpūtai. Ģimenei. Draugiem. Jaunradei. Skaties plašāk!

Biedrība "SATEKA"

SATEKA - Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai. Mūsu darbošanās atbilst citātam: "Dabiskā cilvēka privilēģija ir ne tikai darboties sev un būt pašam par sevi, bet arī spēja saskaņot savu rīcību un apvienot pūles ar saviem līdzcilvēkiem, darbojoties kopīgi" (LR Tiesībsargs). Biedrības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību Gulbenes novadā - pārstāvot sabiedrības intereses un rosinot tās aktīvu līdzdalību sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā, sekmēt ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Ar jautājumiem par 5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta norisi aicinām

  • rakstīt uz info@laukuforums.lv vai

  • zvanīt pa tālruņa numuru +371 28855427 (Artis Krists Mednis).

Sadarbības partneri un atbalsts