Rīkotāji

Biedrība "Latvijas Lauku forums"

Latvijas Lauku forums, Kopienu parlamenta iniciators, ir nacionāla mēroga tīkls ar misiju aicināt ikvienam Latvijas laukus saredzēt kā lielisku vietu, kur dzīvot, strādāt un atpūsties. Mēs apvienojam ap 80 organizāciju visā Latvijas teritorijā, kuru viedokli par lauku attīstību pārstāvam politikas plānošanas procesos gan Latvijā, gan Eiropā. Ikdienā īstenojam dažādas iniciatīvas lauku telpas popularizēšanai, kā arī iedzīvotāju iedrošināšanai uzņemties iniciatīvu un iesaistīties sabiedriskos procesos.

Madonas novada pašvaldība

“Madonas novadu raksturo skaitlis trīs - Madonas novads pēc platības ir trešais lielākais Latvijā (lielākais  Vidzemes reģionā), un tajā atrodas trīs  pilsētas – Madona, Cesvaine un Lubāna.

Administratīvi teritoriālā reforma, Madonas novadā ir atkal savedusi kopā četrus novadus, kas viens otru iepazina jau Madonas rajona laikos.  Šobrīd Madonas novads apvieno to, ko dod katra no četrām teritorijām:

◾ Cesvaine – vieta, kur pagātne, tagadne un nākotne tiek caurausta ar novada kultūras un vēstures vērtībām;

◾ Ērgļi – gleznains apvidus ar daudzveidīgu lauku ainavu, kas kā radīta rekreācijai, ekoloģiskās pārtikas ražošanai, lauku tūrismam un ziemas sporta veidiem;

◾ Lubāna – teritorija, kas bagāta ar dabas vērtībām, ekoloģisko daudzveidību un saimniecisko darbību;

◾ Madona – reģionāls attīstības centrs, kas iet līdzi laikam, dažādos veidos piesaista novadam investīcijas, atbalsta uzņēmējus, kā arī uzrunā cilvēkus atgriezties atpakaļ uz dzīvi novadā.

Taču Madonas novada kopīgā vērtība, lielākais potenciāls un nozīmīgākais resurss ir tā iedzīvotāji. Tas ir resurss, ko, attīstot novadu, nedrīkst izniekot. Tas ir resurss, kurā jāiegulda!

Nodibinājums "Madonas novada fonds"

Madonas novada fonds ir vietējā rīcības grupa kopš 2007.gada, kuras darbības teritorija ir Vidzemes augstiene no Gaiziņa līdz Lubānam, ietverot Madonas un Varakļānu novadu. Veicinām kopienu un uzņēmējdarbības aktivitātes un dabas un kultūras objektu attīstību. 

Ar jautājumiem par 6. Latvijas Lauku kopienu parlamenta norisi aicinām

Sadarbības partneri un atbalsts