Ja Tev rūp Latvijas lauku tagadne un nākotne, šī ir īstā vieta, kur būt

Kas ir Latvijas Lauku kopienu parlaments?

Latvijas Lauku kopienu parlaments (LLKP) notiek reizi divos gados un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Kopienu parlamenta darbības princips balstās līdzvērtīgā dialogā starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

Pulcējas gan pašvaldību un valsts pārvaldes pārstāvji, gan uzņēmēji, gan politikas veidotāji, akadēmiķi, aktīvisti, lauku attīstības profesionāļi un entuziasti. Tie ir vairāki simti interesentu, kuriem ir viens mērķis: rast risinājumus Latvijas lauku ilgtspējai gan lokālā, gan politiskā līmenī, kā arī lauku iedzīvotāju labklājības veicināšanai.

Kopienu parlaments šovasar notiks jau sesto reizi. Visi viedokļi tiks apkopoti Rezolūcijā, kas turpmākos divus gadus kalpos par ceļa rādītāju ar lauku telpu saistītiem lēmumiem.

Parlamentā par lauku reģionu viedās attīstības stratēģijas iespējām un efektīviem rīkiem lauku kopienu izaugsmei ziņojumus sniegs gan Latvijas, gan dažādu Eiropas valstu augsta līmeņa amatpersonas, lauku attīstības eksperti un praktiķi. Parlamentu atklājot, īpašas iedvesmas runas teiks nodibinājuma "Broņislavas Martuževas fonda "Rakstītāja" vadītāja Anna Egliena, uzsverot personiskā spēka un varēšanas nozīmi; Lauksaimniecības un lauku konvencijas ARC2020 līdzdibinātājs Hannes Lorencens (Hannes Lorenzen), runājot par holistisku rīcību starp vēsturisko atmiņu un lauku nākotnes izaicinājumiem; lauku partnerības "Lielupe" projektu vadītāja Videga Strautniece, mudinot domāt par lēmumu pieņemšanu un rīcību, stimulējot aktivitāti un ilgtermiņa rīcību teritorijas attīstības veidošanai; par sadarbības un kopīgu mērķu spēku, strādājot dažādos Latvijas reģionos runās biedrības "Domas dabā" dibinātājs Helmuts Baņukalns; savukārt ziņojumu sniegs Amerikas Savienoto Valstu Aiovas štata universitātes pētnieku grupas vadītāja profesore Kimberlija Zarekora (Kimberly E. Zarecor), kas strādā ar lauku kopienām, identificējot dzīves kvalitātes uzlabošanu teritorijās, kurās būtiski samazinās iedzīvotāju skaits. Vienkopus satiksies arī Latvijas Viedo ciemu kopienu pārstāvji, kuri laukos dzīvo, strādā, veido ģimenes, vada uzņēmējdarbību un aktīvi darbojas savas apkaimes veidošanā bieži laužot arī stereotipus, kas laukos ir vai nav iespējams.
#6LLKP