Stāmeriena, Gulbenes novads

2021. gada 16. - 18. jūnijs

Ja Tev rūp Latvijas lauku tagadne un nākotne, šī ir īstā vieta, kur būt

Kas ir Latvijas Lauku kopienu parlaments?

Latvijas Lauku kopienu parlaments (LLKP) notiek reizi divos gados un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Kopienu parlamenta darbības princips balstās līdzvērtīgā dialogā starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

Pulcējas gan pašvaldību un valsts pārvaldes pārstāvji, gan uzņēmēji, gan politikas veidotāji, akadēmiķi, aktīvisti, lauku attīstības profesionāļi un entuziasti. Tie ir vairāki simti interesentu, kuriem ir viens mērķis: rast risinājumus Latvijas lauku ilgtspējai gan lokālā, gan politiskā līmenī, kā arī lauku iedzīvotāju labklājības veicināšanai.

Kopienu parlaments šovasar notiks jau piekto reizi. Visi viedokļi tiks apkopoti Rezolūcijā, kas turpmākos divus gadus kalpos par ceļa rādītāju ar lauku telpu saistītiem lēmumiem.

#laukosvissslikti

  • Latvijā novērojama viena no augstākajām reģionālajām nevienlīdzībām starp Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācijas (OECD) valstīm. [2019]

  • Nacionālais attīstības plāns nav gana tiešs jautājumā par lauku attīstības nozīmi Latvijā.

  • Māju pārbūvei un remontam lauku teritorijās ir sarežģīti iegūt kredītu. Mazs dzīvošanai piemērotu īpašumu tirgus un vienlaikus daudz pamestu īpašumu.

  • Lauki paliek tukšāki - pēdējo 20 gadu laikā no Vidzemes izbraukuši 17,9 tūkstoši iedzīvotāju, no Latgales - 17,8 tūkstoši, Kurzemes - 14,5 tūkstoši, bet Zemgales – 11,3 tūkstoši iedzīvotāju. [CSB]

#betbūslabi

  • Vietējās rīcības grupas visā Latvijas teritorijā jau 15 gadus ar LEADER pieeju atbalsta uzņēmēju un kopienu iniciatīvas. Kopš 2016. gada īstenotas 2857 aktivitātes, no kurām ik gadu unikālās tiek izvirzītas balvai "Dižprojekts".

  • Iedzīvotāji reģionos ir pilsoniski aktīvi, paši vēlas uzņemties vadību un realizēt savas idejas. Par to liecina lielais saņemto pieteikumu skaits atpazīstamības zīmei “Viedais ciems”.

  • Pandēmijas apstākļi un interneta patēriņa datos balstītas mobilitātes tendences pierādījušas, ka lauki ir vieta, kur cilvēki var vadīt ilgtspējīgu dzīvesveidu.

  • ALTUM piedāvā valsts atbalstu uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai un mājokļa iegādei ģimenēm.

Šie ir piemēri diviem svaru kausiem, kas nemitīgi šūpojas vietām, tāpēc tieši Tava līdzdalība un iniciatīva var būt izšķirošā svara vienība #betbūslabi kausa noturēšanai. Būt savienotiem domās un darbos nozīmē radīt divkāršu rezonansi. Pievienojies, lai iedvesmotos un iedvesmotu citus! Tā būs avantūra, kurai iespējams tikai pozitīvs iznākums.
#5LLKP